menu

MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie mājas lapas lietošanas noteikumi (turpmāk - Lietošanas noteikumi) ir piemērojami SIA VIA SMS (reģistrācijas nr. 40103259867) mājas lapai www.viacredit.lv.
Mājas lapas www.viacredit.lv izveides mērķis ir izplatīt informāciju par SIA VIA SMS produktu grupas VIA Credit pakalpojumiem. Kontaktinformācija adrese: 13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050 e-pasts: info@viacredit.lv
 
Apmeklējot šo VIA SMS mājas lapu vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Lietošanas noteikumus.
 
Lietošanas noteikumi ir izvietoti mājas lapas ietvaros un ir brīvi pieejami ikvienam lapas lietotājam.
 
VIA SMS mājas lapa ar adresi www.viacredit.lv ir oficiāla komersanta mājas lapa. Tajā ietvertā informācija atspoguļo VIA SMS aktuālos VIA Credit pakalpojumu grupas piedāvājumus klientiem.
 
VIA SMS mājas lapā www.viacredit.lv ietvertā informācija ir autentiska un atbilst drošas informācijas standartiem.
 
VIA SMS mājas lapā www.viacredit.lv publiskotās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par VIA SMS piedāvātajiem VIA Credit grupas pakalpojumiem un produktiem un to lietošanas noteikumiem.
 
VIA SMS neuzņemas atbildību, ja mājas lapa nav pieejama lietotājam VIA SMS neatkarīgu iemeslu pēc.
 
Informācija mājas lapā var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma. VIA SMS neapliecina un negarantē to, ka mājas lapa un tai piesaitītie pakalpojumi darbosies bez pārtraukumiem. VIA SMS nodrošina mājas lapas darbību un uztur tās funkcionalitāti saskaņā ar informācijas apriti regulējošiem tiesību aktiem.
 
Lietojot VIA SMS mājas lapu, lietotājam, izpildoties noteiktiem priekšnoteikumiem, kļūst saistoši mājas lapā publicētie VIA SMS līguma noteikumi.
 
Šīs mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. Lapā ietvertā informācija nav tikusi sagrozīta vai atvasināta no VIA SMS puses.
 
VIA SMS nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, nejaušiem, neiegūto peļņu, u.c.), kas lapas lietotājam vai trešajām personām radušies jebkādā veidā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu.
 
Šīs mājas lapas darbību un lapas Lietošanas noteikumus reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no šiem mājas lapas Lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar tiem, ir tikai un vienīgi piekrītigi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijai.
 
Mājas lapā sniegtā informācija derīga no 01.06.2024 - 30.06.2024

VIACREDIT.lv – ērti aizņemties!

  • Skaidri atmaksas nosacījumi

  • Nauda tavā kontā tajā pašā dienā

  • Izvēlies pats, cik ātri atmaksāt aizdevumu

  • Ērta pieteikšanās tiešsaistē

Darba laiks

Darbdienās :8:00 - 22:00
Sestdienās, Svētdienās :9:00 - 20:00
24.jūnijā :brīvdiena