Izvēlne
-

Faktiskā dzīvesvietas adrese

 
Ar līguma noteikumiem, privātuma atrunu un citu pakalpojumu noteikumiem iepazinos un tiem piekrītu. Apliecinu, ka manis norādītā informācija atbilst patiesībai. Apzinos, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā varu tikt saukts pie kriminālatbildības LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Es piekrītu, ka AS "VIA SMS group" informē mani par grupas produktiem un izdevīgiem piedāvājumiem, izmantojot šādus komunikāciju veidus:
e-pasta adrese;
tālruņa numurs;
pasts;
Es piekrītu, ka SIA "VIA SMS" veic manu personas datu apstrādi, tajā skaitā automatizētā veidā, ieskaitot profilēšanu.
Atzīmēt visus.
Iepriekš minēto piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Vai Jūs esat patiesais labuma guvējs?

Kāds ir tālākais aizdevuma izmantošanas mērķis?